Home   Afspraak   Nieuws   Column  
 
Maak uw keuze:

Erven & nalatenschap

Nalatenschapsplanning is het treffen van de juiste maatregelen voor de overdracht van familievermogen volgens de wensen van de toekomstige erflater en erfgenamen, hierbij rekening houdend met de fiscus.
 
Enige instrumenten hiervoor zijn testamenten, huwelijkse voorwaarden en de mogelijke vrijstellingen voor successie- en schenkingsrecht. Peter Janssen MFP gebruikt deze instrumenten om een persoonlijk nalatenschapsplan te maken.